Κινητό που διαχέει καρδούλες και likes. Viral

Τι είναι το brand awareness και ποια είναι η σημασία της δημιουργίας ενός ισχυρού brand στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο;

Το brand awareness είναι ένας κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην ουσία, το brand awareness αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργήσει αναγνώριση του …