ΕΤΟΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Η E-GROWTH είναι μια εταιρεία που προσφέρει έτοιμες λύσεις λογισμικού που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Οι λύσεις λογισμικού της E-GROWTH περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα διαχείρισης πελατείας (CRM), ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού (SCM) και πολλά άλλα. Η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει αξιόπιστες, εύχρηστες και εξατομικευμένες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Με την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της, η E-GROWTH έχει αποδειχθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις διεργασίες τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους μέσω της τεχνολογίας λογισμικού.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ

INSURANCER CBB

Η λύση “INSURANCER CBB” (CAR/BIKE/BOAT) που προσφέρει η E-GROWTH είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει σε ασφαλιστικά γραφεία να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πελάτες και τα συμβόλαια τους.

Η πλατφόρμα παρέχει μια εύχρηστη διεπαφή για την καταγραφή και ανανέωση στοιχείων πελατών, τη διαχείριση των συμβολαίων ασφάλισης και την αυτόματη υπολογιστική επεξεργασία πολιτικών. Μέσω της πλατφόρμας, τα ασφαλιστικά γραφεία μπορούν επίσης να αποκτήσουν μια αναλυτική εικόνα της απόδοσής τους μέσω αναφορών και στατιστικών, που παρέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των πελατών, τα εσόδα, τις αποζημιώσεις και άλλα σημαντικά στοιχεία.

Επιπλέον, η λύση παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εξατομικευμένης ιστοσελίδας για το ασφαλιστικό γραφείο, που μπορεί να παρουσιάσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του γραφείου και να παρέχει έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες.

Λογισμικό διαχειρισης πελατών ασφαλιστικού γραφείου για αυτοκίνητα, μηχανές και σκάφη

INSURANCER LIFE & HEALTH EDITION

Η E-GROWTH προσφέρει την πρωτοποριακή λύση “INSURANCER LIFE & HEALTH EDITION”, που επιτρέπει σε ασφαλιστικά γραφεία να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Αυτή η ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού παρέχει μια πληθώρα δυνατοτήτων για τη διαχείριση πελατών, την καταγραφή στοιχείων ασφαλισμένων, την ανανέωση συμβολαίων και τον υπολογισμό ασφαλίστρων.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στα ασφαλιστικά γραφεία να διαχειρίζονται λεπτομερώς τις ασφαλιστικές καλύψεις για ζωή και υγεία, καθώς και τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με αυτές τις πολιτικές. Μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες για την ιστορία των πελατών, τα ασφαλιστήρια προγράμματα που έχουν επιλέξει και άλλα σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες αναφοράς και στατιστικής ανάλυσης, που προσφέρουν μια αναλυτική εικόνα της απόδοσης των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

INSURANCER MY HOME & BUSINESS EDITION

Η E-GROWTH παρουσιάζει την πρωτοποριακή λύση “INSURANCER MY HOME & BUSINESS EDITION”, η οποία επιτρέπει σε ασφαλιστικά γραφεία να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ασφαλίσεις κατοικιών και επιχειρήσεων. Αυτή η ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού παρέχει μια εύχρηστη διεπαφή για την καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις για κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και την διαχείριση των συμβολαίων.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, τα ασφαλιστικά γραφεία μπορούν να καταγράψουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις ασφαλιστικές καλύψεις κατοικιών, όπως οικονομική αξία, κάλυψη για φυσικές καταστροφές, κλοπές, αστική ευθύνη και πολλά άλλα.

Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των λεπτομερειών σχετικά με τις ασφαλίσεις επιχειρήσεων, όπως κάλυψη για περιουσιακή ζημιά, ευθύνη εργοδοτών, αποζημίωση για διακοπή εργασίας και πολλά άλλα.