Πρόγραμμα “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”. Παράταση μέχρι 31/10

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι …

Kilovatora.gr – Τιμές ρεύματος στην Ελλάδα!

Δημιουργήσαμε το Kilovatora.gr όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την τιμή κιλοβατώρας στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο project είναι ένα δικό μας εργαλείο, το χρησιμοποιούμε και εμείς και ελπίζουμε να …