Τι είναι και πως λειτουργεί το affiliate marketing.

Η ουσία του Affiliate Marketing μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά σε 3 απλά βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Στο «Linkwise Affiliate Network» εγγράφονται από τη μία οι Διαφημιζόμενοι και από την άλλη οι Affiliates.

ΒΗΜΑ 2

Με την είσοδό σας στο δίκτυο, θα σας ανατεθεί ένας Account Manager της Linkwise ο οποίος θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε το Network στο έπακρο με το λιγότερο δυνατό κόπο για εσάς. Σε συνεργασία με τον Account Manager θα σχεδιάσετε το affiliate πρόγραμμα ή την καμπάνια σας, θα αποφασίσετε τις προμήθειες και τα δημιουργικά που θα είναι διαθέσιμα στους affiliates και μόλις είναι όλα έτοιμα, χιλιάδες affiliates θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμά σας. Οι affiliates επιλέγουν τα δημιουργικά που επιθυμούν και ξεκινούν την προώθησή σας!

ΒΗΜΑ 3

Από τη στιγμή που ο affiliate έχει ανεβάσει το δημιουργικό, ακολουθεί η εξής διαδικασία (στο παράδειγμα που ακολουθεί πρόκειται για banner που έχει τοποθετηθεί σε affiliate site και προωθεί επισκέπτες στη σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος):

ΒΗΜΑ 4

Μετά την επιβεβαίωση των πωλήσεων, εσείς πληρώνετε το δίκτυο για το συνολικό ποσό των πωλήσεων που έχουν προέλθει από τη Linkwise και εμείς φροντίζουμε για την διανομή του ποσού στους αντίστοιχους affiliates.