Τι είναι και πως λειτουργεί το affiliate marketing.

Η ουσία του Affiliate Marketing μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά σε 3 απλά βήματα: Ορίζετε την ενέργεια (action) που θέλετε να επιτύχετε, π.χ. πωλήσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμό, εγγραφές σε newsletter κ.ο.κ. …